Szkoły branżowe w Polsce

Województwa Szkoły branżowe I i II stopnia dolnośląskie Szkoły branżowe I i II stopnia kujawsko-pomorskie Szkoły branżowe I i II stopnia lubelskie Szkoły branżowe I i II stopnia lubuskie Szkoły branżowe I i II stopnia łódzkie Szkoły branżowe I i II stopnia małopolskie Szkoły branżowe I i II stopnia mazowieckie Szkoły branżowe I i II stopnia opolskie Szkoły branżowe I i II stopnia podkarpackie Szkoły branżowe I i II stopnia podlaskie Szkoły branżowe I i II stopnia pomorskie Szkoły branżowe I i II stopnia śląskie Szkoły branżowe I i II stopnia świętokrzyskie Szkoły branżowe I i II stopnia warmińsko-mazurskie Szkoły branżowe I i II stopnia wielkopolskie Szkoły branżowe I i II stopnia zachodniopomorskie
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych; 2) wykonywania czynności związanych w konserwacją maszyn i urządzeń drogowych; 3) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 4) wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
Polityka Prywatności