aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Szkoły branżowe w Polsce

Województwa Szkoły branżowe I i II stopnia dolnośląskie Szkoły branżowe I i II stopnia kujawsko-pomorskie Szkoły branżowe I i II stopnia lubelskie Szkoły branżowe I i II stopnia lubuskie Szkoły branżowe I i II stopnia łódzkie Szkoły branżowe I i II stopnia małopolskie Szkoły branżowe I i II stopnia mazowieckie Szkoły branżowe I i II stopnia opolskie Szkoły branżowe I i II stopnia podkarpackie Szkoły branżowe I i II stopnia podlaskie Szkoły branżowe I i II stopnia pomorskie Szkoły branżowe I i II stopnia śląskie Szkoły branżowe I i II stopnia świętokrzyskie Szkoły branżowe I i II stopnia warmińsko-mazurskie Szkoły branżowe I i II stopnia wielkopolskie Szkoły branżowe I i II stopnia zachodniopomorskie
W roku szkolnym 2020/21 do 1668 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 202,0 tys. uczniów, wśród których 68,7% to mężczyźni. Szkoły publiczne stanowiły 88,1% tego typu szkół. Od roku szkolnego 2020/21 w Polsce funkcjonują również 82 branżowe szkoły II stopnia przeznaczone dla absolwentów branżowych szkół I stopnia, spośród których 80,5% to szkoły publiczne.

Absolwenci branżowych szkół I stopnia według kierunków kształcenia


ogółem w tym kobiety
OGÓŁEM 39620 12193
Artystyczne 328 167
Biznes i administracja 3294 2777
Inżynieryjno-techniczne 16123 168
Produkcja i przetwórstwo 4707 1494
Architektura i budownictwo 4378 34
Rolnicze 332 73
Leśne 14 1
Usługi dla ludności 10424 7472
Pozostałe 20 7
Polityka Prywatności